Inkoop en contractmanagement

Inkoop

Mijn uitgangspunt is een logische kijk op inkoop. U wilt immers dat uw inkooporganisatie een positieve bijdrage levert aan uw bedrijfsresultaat. Dus wilt u op het juiste moment over producten of diensten beschikken waar uw interne organisatie om vraagt. Desgewenst kan ik voor de inkooporganisatie een aantal toolkits inzetten die een standaardisatie van inkoopactiviteiten ondersteunen. Zo bereikt u een standaardisatie op het gebied van processen en werkinstructies. Voorbeelden hiervan zijn standaardsjablonen voor contracten en aanbestedingsdocumenten.

Contractmanagement

Een contract is de start van een samenwerking met marktpartijen. U wilt dat deze partijen ook dat leveren wat u contractueel heeft afgesproken. Om hier grip op te houden is actief contract- en leveranciersmanagement een belangrijke factor voor een succesvol contract. Mijn aanpak in deze rol is om zowel de klantorganisatie als de leverancier te begeleiden om gezamenlijk maximaal rendement te halen uit de gesloten overeenkomst. Om de organisatie hier optimaal bij te ondersteunen is het niet alleen belangrijk om het contract te kennen maar vooral om in staat te zijn om de samenwerking tussen alle betrokkenen te realiseren in multidisciplinaire teams. Ik noem dit de bedrijfskundige aanpak van inkoop.

Als zelfstandig ondernemer beschik ik over een uitgebreid netwerk. Het kan zijn dat uw vraag niet direct te beantwoorden is. Dan ga ik voor u binnen mijn netwerk op zoek naar een geschikte oplossing.

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen?